Uslovi Korišćenja - ContraTeam
  Korisnički centar
Kupovinom naših usluga u potpunosti prihvatate dole navedene Uslove korišćenja
i njihovu punovažnost u skladu sa članom 4. Zakona o elektronskom dokumentu.
Kliknite na naziv pravilnika za download u .pdf formatu.

 

Generalni uslovi korišćenja usluga (03.07.2018.)

Generalni uslovi plaćanja (03.07.2018.)

Politika privatnosti (03.07.2018.)

Uslovi korišćenja web (shared) hosting usluga (03.07.2018.)

Uslovi korišćenja reseller hosting usluga (03.07.2018.)

Uslovi korišćenja dedicated (namenskih) servera (03.07.2018.)

Uslovi korišćenja VPS servera (03.07.2018.)

Uslovi audio streaming usluge (03.07.2018.)

Uslovi korišćenja usluge registracije domena (03.07.2018.)

Uslovi o pružanju podrške (03.07.2018.)

Uslovi korišćenja backup usluge (03.07.2018.)

Pravilnik o sankcionisanju korisnika (03.07.2018.)

Napomena: Datum u zagradi označava datum poslednje izmene pravilnika.

1