Uslovi Korišćenja - ContraTeam
  Korisnički centar
Kupovinom naših usluga u potpunosti prihvatate dole navedene Uslove korišćenja
i njihovu punovažnost u skladu sa članom 4. Zakona o elektronskom dokumentu.
Kliknite na naziv pravilnika za download u .pdf formatu.

Generalni uslovi korišćenja usluga (01.08.2015.)

Generalni uslovi plaćanja (01.08.2015.)

Pravilnik o pružanju podrške (01.08.2015.)

Politika privatnosti (01.08.2015.)

Pravilnik korišćenja web (shared) hosting usluga (01.08.2015.)

Pravilnik korišćenja reseller hosting usluga (01.08.2015.)

Pravilnik korišćenja backup usluge (01.08.2015.)

Pravilnik o sankcionisanju korisnika (01.08.2015.)

Napomena: Datum u zagradi označava datum poslednje izmene pravilnika.