Uputstvo za podešavanje Outlook, Outlook Express i Mozilla Thunderbird-a - ContraTeam

Uputstvo za podešavanje Outlook, Outlook Express i Mozilla Thunderbird-a

Objavljeno: 26 decembra, 2014 4:00 pm U kategoriji:

Ovo uputstvo je bazirano na screenshot-ovima iz Outlook 2007 aplikacije ali su parametri za podešavanje svih drugih email klijenata potpuno isti na svim operativnim sistemima. Ovo uputstvo podrazumeva da ste već kreirali željenu email adresu i da znate lozinku za tu adresu.

Pokrenite Outlook Express 2007 a zatim kliknite na Tools i iz menija izaberite opciju Account Settings.

Otvoriće Vam se prozor kao na sledećoj slici.

 

Kliknite na New da biste dodali novi email nalog. Outlook će Vas pitati da odaberete tip email servera koji želite da podesite. Potrebno je izabrati POP3 ukoliko želite da sve email poruke čuvate na svom računaru ili IMAP ako želite da email poruke čuvate na svom hosting nalogu kod nas a da se iste obrišu kada ih Vi obrišete iz svog email klijenta.

U narednom polju nije potrebno unositi informacije i popunjavati polja. Potrebno je samo označiti opciju Manually configure server settings or additional server types i otvoriće se sledeći prozor. Outlook korisnici treba da izaberu Internet e-mail kao uslugu koju žele da koriste. Pojaviće Vam se prozor kao na slici ispod a podatke treba popuniti na sledeći način:

U polje Your name unesite svoje ime,

u polju E-mail Address potrebno je uneti Vašu email adresu u formatu: [email protected]
Kod Account Type iz padajućeg menija izabrati POP3 ili IMAP kao što smo spomenuli ranije,
u polje Incoming mail server potrebno je uneti : mail.vasdomen.com,
u polje Outgoing mail server (SMTP) potrebno je uneti : mail.vasdomen.com,
u polje User name potrebno je uneti Vašu email adresu u celosti : [email protected],
u polje Password potrebno je uneti odgovarajuću lozinku za Vašu email adresu.

Ukoliko ste korisnik ADSL-a Telekoma Srbija, potrebno je da promenite port za Outgoing mail server sa 25 na 587.

Korisnici outlook-a moraju da uključe opciju da odlazni mejl server zahteva autorizaciju klikom na dugme More Settings… sa slike iznad a zatim na karticu Outgoing server kao na slici dole i tamo moraju izabrati opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication i zatim Use same settings as my incoming mail server.

Kliknite na ok i zatim na Next, izaberite opciju Test account settings i dobićete probni email na svoj nalog.

PODELITE