Upotreba i ograničenja resursa na deljenim hosting paketima - ContraTeam

Upotreba i ograničenja resursa na deljenim hosting paketima

Objavljeno: 28 januara, 2020 2:16 pm U kategoriji: , ,

Kada birate određeni hosting paket, morate razumeti da će većina paketa za deljeni hosting imati ograničenu upotrebu sistemskih resursa. U okviru njih nalaze se ograničenja procesorskih resursa, RAM memorije, IO brzine, IOPS operacija, ograničenja entry procesa i ograničenje ukupnog broja procesa. Poznavanje ovih elemenata hostinga paketa pomoći će vam da lakše upravljate resursima i odaberete hosting paket koji vam najviše odgovara.

 

Razlozi za ograničenja resursa

Kao što vam je verovatno poznato, deljeni hosting je najpovoljniji vid hostinga. Iz tog razloga, on i jeste najčešći izbor korisnika. Pošto se niska cena usluge mora obezbediti dodavanjem više korisnika na isti server, mogu se pojaviti i problemi sa performansama pojedinačnih web sajtova. To nameće potrebu da se sistemski resursi ograniče na nivou svakog od hosting naloga kako bi se sprečila prekomerna upotreba resursa na jednom od njih, a na štetu drugih naloga.

 

Tipovi Ograničenja

 

Ograničenja procesorskih resursa

Procesor (CPU) određuje količinu procesne moći koju vaš sajt koristi za: izvršavanje php skripti, plugin-ova i teme koju koristite (npr. u wordpress-u), obrade baze podataka, itd. Prekoračenjem zadate granice CPU resursa Vaš sajt na deljenom hostingu može postati sporiji. Iako je jedan od načina da rešite problem prekoračenja uzimanje jačeg hosting paketa, prvo treba pokušati da rešite uzrok ovog problema.

 

Ograničenja RAM Memorije

Ograničenja RAM ili radne memorije odgovaraju količini memorije koja je zapravo korišćena za izvršavanje php skripti na vašem web sajtu. Na primer, veći broj plugin-ova u wordpress-u će koristiti više radne memorije. Kako je RAM memorija neophodna za rad svakog web sajta,  u slučaju da dođe do prekoračenje iste, to će dovesti do pojave greške 503 (service unavailable) pri poseti vašem web sajtu.

 

IO Ograničenja

U pitanju je ograničenje protoka podataka za određeni korisnički nalog, koje se izražava u  MB/s. Dakle, IO ukazuje na to koliko brzo ćete moći da pročitate ili upišete podatke na hard disk – na primer, koliko brzo možete da obavite upload fajla preko ftp-a ukoliko je brzina upload-a vaše internet konekcije veća od IO ograničenja koje postoji u okviru vašeg hosting paketa.

Za razliku od ostalih ograničenja, ovo ograničenje neće potpuno zaustaviti rad vašeg web sajta, već će ga samo usporiti.

 

IOPS Ograničenja

IOPS ograničenja se koriste za broj operacija čitanja i pisanja podataka po sekundi. Kada se dostigne ograničenje, operacije čitanja i pisanja se zaustavljaju sve dok se neka od trenutnih operacija ne završi.

 

Ograničenja Entry Procesa

Entry procesi označavaju koliko istovremenih zahteva može biti poslato ka vašem web sajtu.

U entry procese se broje svi zahtevi koji pristignu na web sajt iili web sajtove (ukoliko ih imate više u okviru hosting naloga), a koji se odnose na izvršavanje php skripti – na primer wordpress-a, joomla-e i drugih softvera napisanih u php programskom jeziku.

Prekoračenje broja entry procesa se najčećše dešava kada je web sajt lloše optimizovan, kada je na njega ubačen malware ili se koriste teme i plugin-ovi koji su loše programirani, a koji se sporo izvršavaju. Prekoračenje broja Entry procesa rezultira pojavom greške 508 – Resource Limit Is Reached.

 

Ograničenje broja procesa

Ovo ograničenje predstavlja broj svih procesa koji se mogu simultano odvijati na hosting nalogu. Ono podrazumeva sve procese koji se odvijaju u okviru jednog korisničkog naloga, a to su php skripte, ssh, ftp, imap i smtp konekcije kao i cron job-ovi.

Povremeno se može dogoditi da na vašem sajtu bude aktivirano više simultanih procesa nego što je predviđeno, te će vas server obavestiti da je ograničenje prekoračeno. U trenutku kada se prekorači ustanovljena granica, nemoguće je aktivirati novi proces, a vaš web sajt može pokazati grešku 503 (service unavailable).

 

Kako pratiti upotrebu resursa?

Čitavu istoriju upotrebe resursa možete pronaći u svom cPanel-u. Tu ćete videti CPU i Concurent Connection Usage, i klikom na ikonicu dobiti izveštaj o prekoračenjima. Ukoliko želite da znate više od samog broja prekoračenja, klikom na Details ćete dobiti pun izveštaj o upotrebi vaših resursa, a Snapshots će vam prikazati grafikone sa konkretnim procesima koji su bili aktivni u toku prekoračenja. Ovi podaci će uglavnom biti vezani za prethodna 24 sata, ali postoji opcija da se pogleda i ranija istorija.

Da biste pogledali istoriju upotrebe sistemskih resursa na svom nalogu, potražite ikonu CPU and Concurrent Connection Usage u cPanel-u u sekciji Metrics.

Nakon učitavanja stranice, videćete koji resursi su bili prekoračeni na vašem hosting nalogu u proteklih 24 časa.

Pored navedenih ograničenja, možete kliknuti na Current usage karticu odmah ispod naslova “Resource usage”, gde će vam biti prikazani grafikoni sa detaljnom upotrebom resursa kroz zadati vremenski period. Napredniji korisnici će na Snapshots kartici moći da vide i detaljnije informacije poput procesa koji su bili pokrenuti (npr php fajlova koji su se izvršavali).

 

Kako se može sprečiti prekoračenje ograničenja?

Jedno od očiglednih rešenja jeste zakupiti hosting paket koji sadrži veću količinu resursa i to može pomoći za sve tipove prekoračenja, ali kako je dodatni trošak nešto što treba biti krajnja solucija, tu opciju treba izbegavati.

Preferirano rešenje za sprečavanje prekoračenja sistemskih resursa treba biti optimizacija web sajta. Na ovu temu smo već pisali u tekstu Šta raditi kada hosting nalog prekorači sistemske resurse (i kako sprečiti).

U suštini, ukoliko su prekoračenja neznatna i retka, neće biti razloga za brigu, ali veća prekoračenja mogu blokirati vaš web sajt za posetioce, te je potrebno da povremeno proverite upotrebu resursa u cPanel-u.

PODELITE