[SERIJA] - Kako da ubrzate WordPress uz pomoć keširanja (W3TC+Memcached) - ContraTeam

[SERIJA] – Kako da ubrzate WordPress uz pomoć keširanja (W3TC+Memcached)

Objavljeno: novembar 1, 2019 12:57 pm U kategoriji: ,

U ovom tekstu ćemo Vam pokazati kako da uz pomoć jedne od opcija koju obezbeđujemo našim korisnicima podesite keširanje na wordpress sajtu ili blogu u svega nekoliko koraka.

Keširanje sajta ili bloga koje ćemo vam pokazati u ovom tekstu se odnosi na korišćenje jednog wordpress plugin-a i memcached servisa koji obezbeđuje hosting provajder. Memcached je servis koji se instalira na sam server hosting provajdera i koji je podrazumevano dostupan našim korisnicima hosting paketa.

Memcached je sistem keširanja podataka u radnu (ram) memoriju računara ili servera. Ovaj sistem keširanja omogućava korisniku da koristi trenutno najbržu memoriju (ram) kao skladište  za stranice svog bloga ili sajta i time smanji broj zahteva koji se obrađuju na serveru a koji su za taj isti sajt ili blog vezani čime dinamičke stranice (one generisane putem php softvera i mysql baze podataka na primer) postaju statične i samim tim se učitavaju dosta brže.

Podnaslov: Krenimo…

Za aktiviranje keširanja potrebno je da instalirate plugin pod nazivom W3 Total Cache ili skraćeno W3TC.

Nakon instalacije i aktivacije ovog plugin-a (slika 1.) možemo krenuti sa njegovim podešavanjem (slika 2.)

Na stranici General settings, potrebno je uključiti Page cache (keširanje stranica), da biste uključili keširanje potrebno je da iz padajućeg menija izaberete memcached kao opciju:

Malo niže, potrebno je uključiti keširanje baze podataka (database cache) i keširanje objekata (objekti su upiti prema bazi podataka koji se ponavljaju i koji se obično više puta pozivaju na istoj stranici vašeg sajta ili bloga), takođe treba izabrati memcached kao metodu keširanja:

Dalje na istoj stranici treba uključiti keširanje fragmenata (fragmenti su delovi koda koji su generisali neki sadržaj čitanjem iz baze podataka i čiji se rezultat čuva u sistemu keširanja kako bi se smanjio broj upita ka bazi podataka čime se ubrzava generisanje stranice), naravno, ponovo treba izabrati opciju za skladištenje podataka a to je i u ovom slučaju memcached.

Kada i za keširanje fragmenata izaberete memcached kao destinaciju za skladištenje keširanih podataka, kliknite na dugme Save all changes.

 

To bi bilo to što se tiče podešavanja keširanja, sada treba podesiti ponašanje samog W3TC plugina u opciji Page cache.

Na vrhu stranice obavezno uključite opciju Cache front page kako bi naslovna strana vašeg sajta ili bloga bila keširana (slika iznad) a potom skrolovanjem niz stranicu uključite opcije za brisanje keširanih podataka kada uradite neku izmenu na stranicama kako bi ista bila vidljiva, ovo se automatski radi kada kliknete na dugme za objavu teksta (publish).

Nakon uključivanja označenih šest opcija na slici iznad, kliknite na dugme save all settings, izlogujte se iz wordpress administracionog dela i testirajte brzinu svog sajta ili bloga jednostavnim otvaranjem stranica na istom. Primetićete razliku!

PODELITE