Registracija, obnova i transfer domena - sve što treba da znate o ovim procesima - ContraTeam

Registracija, obnova i transfer domena - sve što treba da znate

Registracija, obnova i transfer domena – sve što treba da znate o ovim procesima

Objavljeno: 15 avgusta, 2017 10:36 am U kategoriji:

Registracija, obnova ili transfer domena nekada se korisnicima učine kao složeni i komplikovani procesi. Naročito kada dođu u situaciju da je njihov domen istekao a cena novog zakupa postane neka vrtoglava suma. Zato smatramo da je važno da se korisnici pre registracije domena upoznaju sa svim elementima ovog procesa uključujući:

 

 • informisanost o podacima koji su neophodni za registraciju domena kao i dostupnost tih podataka na internetu,
 • vremenskim intervalima, odnosno periodima za aktivaciju domena nakon registracije, transfera, obnove nakon isteka i sl. i
 • statusima domena tokom vremena.

 

Koji su podaci neophodni da bi se domen registrovao?

Kada registrujete komercijalni domen (com – net – org…) obavezni ste da registru dostavite sledeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresu stanovanja, mesto, region i državu
 • Email adresu
 • Broj telefona

u slučaju registracije na pravno lice dostavljate još i:

 • Naziv firme

a ostali podaci se umesto na Vaše lične odnose na podatke o sedištu firme. 

Dok, ukoliko registrujete nacionalni domen ( rs –  co.rs ) kao fizičko lice nije potrebno dostaviti dodatne podatke, ali ukoliko registraciju obavljate kao pravno lice treba dostaviti još i:

 • Matični broj

 

Administrativni i tehnički kontakt

Ukoliko imate potrebu ili želju da pri registraciji navedete administrativni i tehnički kontakt čiji se podaci razlikuju od osobe koja registruje domen, o ovim osobama se unose podaci po identičnom obrascu.

(član 3. Opšti uslovi registracije domena RNIDS / odnosi se i na komercijalne i nacionalne domene ) – Administrativni kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta, da u ime i za račun registranta prima od RNIDS-a i RNIDS-u dostavlja podatke od značaja za registraciju naziva domena. Administrativni kontakt je ovlašćen da izvrši izmene svih podataka o registrovanom nazivu domena, sem promene registranta, promene administrativnog kontakta i podnošenja zahteva za prestanak registracije naziva domena.

(član 3. Opšti uslovi registracije domena RNIDS / odnosi se i na komercijalne i nacionalne domene) –  Tehnički kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta, da u ime i za račun registranta od RNIDS-a prima i RNIDS-u dostavlja podatke u vezi sa tehničkim pitanjima od značaja za registraciju naziva domena.

 

Način skladištenja podataka

Podaci o Vama ili Vašoj kompaniji kao registrantu domena javno su dostupni putem WHOIS servisa, a registar se obavezuje da podatke neće ustupiti uz ili bez naknade trećem licu.

 

Sakrivanje podataka (WHOIS protekcija)

Registri domena odobravaju da korisnici zakupe i uslugu “sakrivanja podataka”. Šta to znači? To znači da korisnicima interneta neće biti dostupni podaci (nijedan od navedenih) putem WHOIS servisa, već će se o registrovanom domenu biti vidljivi samo podaci o njegovom statusu.

 


Proces registracije domena

 

Proces registracije domena svakako počinje proverom dostupnosti. Ukoliko je domen koji želite da registrujete slobodan proces se nastavlja dodavanjem domena u korpu i popunjavanjem gore navedenih podataka. Na kraju procesa naručivanja podaci se prosleđuju ovlašćenim registrima (Namesilo za komercijalne i StanCo d.o.o. za nacionalne) i čeka se potvrda da je domen registrovan.

 

Verifikacija domena

Po prijemu ove informacije korisnik na unetu email adresu dobija poruku koja sadrži konfirmacioni link putem kojeg se praktično vrši potvrda da je korisnik zapravo i vlasnik navedene adrese i na taj način sada zvanično postaje i vlasnik domena.

 

DNS parametri

Prilikom registracije domena potrebno je uneti DNS parametre servera na koji domen treba da ukazuje ili ostaviti predefinisane ukoliko zakupljujete i hosting na istom mestu. DNS parametri se tokom zakupa domena mogu menjati dok u slučaju zakupa komercijalnih domena kod nas imate mogućnost da u okviru Korisničkog centra sami menjate ove parametre. Nasuprot tome, u slučaju zakupa nacionalnih domena za ove izmene mora se slati pisani zahtev.

 


Obnova domena

 

Obnova domena je zamišljena kao jednostavan proces koji se uglavnom zakomplikuje kada korisnik zaboravi ili iz nekih drugih razloga ne obnovi svoj domen.

Naš sistem, po ugledu na svetske registre, 60 dana pred istek domena pošalje prvo obaveštenje u kojem se navodi tačan datum isteka, iznos, kao i link ka Korisničkom centru gde se obnova može obaviti u samo nekoliko klikova. Ovo obaveštenje šalje se potom na 30 i na 15 dana pre isteka, dok se u slučaju “15” uz obaveštenje korisniku šalje i predračun na kojem su obuhvaćeni svi podaci za obnovu.

 

Šta kada prođe datum za obnovu?

Domeni se generalno mogu nalaziti u mnogim statusima ali ovo su najvažniji za fabulu:

 

 1. Neregistrovan (slobodan)
 2. Registrovan (zauzet)
 3. Istekao (30 dana od datuma isteka)
 4. Zadržan od strane registra (posle 30 dana od datuma isteka)

*potpunu listu statusa domena možete pogledati ovde, a ovo su neki od najvažnijih.

 

Kada prođe datum i čas do kojeg je domen bio registrovan on odlazi u status “istekao” (eng. Renew period) i u tom statusu nije aktivan (sajt se više ne učitava) ali može biti obnovljen u narednih 30 dana.

 

Kada prođe i tih 30 dana onda o sudbini domena odlučuje politika registra. Najčešće komercijalni domeni odlaze u status koji se popularno zove “premium” (Redemption), odnosno, status u  kojem registar zadržava domen i prodaje ga po nekoj značajno višoj ceni ili putem aukcije.

 

Politika RNIDS-a je da nacionalne (.rs) domene nakon 30 dana oslobađa, odnosno vraća ih u status “neregistrovan” te i potom može ponovo zakupiti bilo koji korisnik interneta.

 


 

Transfer domena

 

Transfer domena predstavlja postupak prebacivanja domena sa jednog registra na drugi. Bilo da je u pitanju bolja ponuda, želja angažovanog web dizajnera ili jednostavno poverenje da će neko drugi bolje o tome voditi računa od Vas samih postupak je sličan za nacionalne i regionalne domene.

 

Šta je potrebno?

 1. Pre svega, neophodno je da se vlasnik/registrant (i isključivo on) javi svom registru i uputi zvaničan zahtev da se obavi transfer domena na drugi registar.
 2. Kada registar primi zahtev, on otključava domen za transfer i dostavlja tzv. EPP kod koji slovi za “autorizacioni kod za transfer” na email administrativnog kontakta domena u WHOIS bazi.
  ***Veoma je važno imati u vidu da ukoliko se izvrši promena email adrese registranta komercijalnog domena da domen može bizi zaključan za transfer narednih 60 dana. Ovaj deo takođe zavisi od politike registra.
 3. Kod novog registra potrebno je izvršiti registraciju i ispuniti formular (kreirati porudžbinu) za transfer domena gde se unose svi podaci o registranu, naziv domena, EPP kod… nakon čega je potrebno izvršiti obnovu, odnosno, uplatiti iznos za naredni period zakupa domena.
 4. Kada se sve ovo uradi admin kontaktu domena se šalje email sa linkom za potvrdu transfera, što predstavlja i poslednji korak na kojem se on može predomisliti (ili zaustaviti zloupotrebu, ukoliko nije on taj koji je naručio transfer).
 5. Klikom na link za potvrdu transfera vlasnik (ili admin kontakt) domena se složio da se transfer započne i, po uobičajenim procedurama registra, čeka se do 7 (5-10) dana da se transfer završi.

 

Ukoliko će domen i dalje ukazivati na isti server onda nisu potrebne dalje intervencije u smislu promene DNS parametara ili prebacivanja hosting naloga sa jednog mesta na drugo. U suprotnom, da, potrebno je uraditi transfer fajlova hosting naloga i izmeniti DNS parametre. ContraTeam u okviru svih svojih paketa korisnicima nudi besplatnu migraciju na:

 

***Interesantni dokumenti:

Nacionalni registar domena RNIDS

 

Registar komercijalnih domena (Namesilo.com)

PODELITE