USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA

Uslovi korišćenja bliže definišu prava korisnika, međusobne obaveze između korisnika i davaoca usluga, kao i politiku privatnosti naših korisnika kao i uslove plaćanja usluga, itd.

Kupovinom naših usluga u potpunosti prihvatate dole navedene Uslove korišćenja
i njihovu punovažnost u skladu sa članom 4. Zakona o elektronskom dokumentu. Kliknite na naziv pravilnika za download u .pdf formatu.